U bevindt zich hier: Startpagina // Beroepsprofiel

Beroepsprofiel

Het laatste decennium is het taken en dienstenpakket van de sportverzorger(ster)/-masseur(euse) steeds uitgebreider geworden. Dit onder invloed van maatschappelijke veranderingen.
De traditionele sportverzorger/-masseur met de waterzak heeft plaats moeten maken voor een sportverzorger die ook na zijn studie op de hoogte moet blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot zijn vakgebied. De sportverzorger/-masseur die als vraagbaken binnen de sportgezondheidszorg functioneert staat de sporter meer ten dienste.
Als deskundige begeleider staat hij het dichtst bij de sporter en zal de eerste zijn die blessurevorming opmerkt. Tijdig ingrijpen kan erger voorkomen. Er is daardoor sprake van een verdere professionalisering. Het vak is overgegaan van een hobby naar een beroep. Een beroep gebaseerd op zelfstandigheid. De uitoefening van het beroep richt zich op twee gebieden n.l. die van de individuele sportverzorging en massage.
In het gebied van de individuele sportverzorging verricht de sportverzorger/-masseur werkzaamheden in de preventieve sector van de sportgezondheidszorg.
Hierin zijn drie territoria te onderscheiden.
Het eerste territorium omvat het geven van adviezen en het nemen van maatregelen ter voorkoming van sportblessures.
Het tweede territorium houdt zich bezig met de zorgverlening bij acuut sportletsel.
Het derde territorium strekt zich uit van het voorkomen van hertraumatisering (opnieuw ontstaan van de blessure) tot en met de reïntegratieperiode van het revalidatieproces (het opnieuw gaan deelnemen aan sportbeoefening na een periode van behandeling en herstel).
In dit gehele traject speelt de sportverzorger/masseur een begeleidende rol. Tot de adviezen die een sportverzorger/-masseur geeft behoren o.m. de voorlichting omtrent warming-up, coolingdown, rekoefeningen, aangepaste trainingsarbeid, evenwicht tussen belasting en belastbaarheid van het bewegingsapparaat en informatie over de sportmedische begeleiding (bijvoorbeeld over een SMA, een sportmedisch advies centrum). De sportverzorger/-masseur heeft hierbij een voorlichtende functie met betrekking tot het verwijzen naar zorginstanties.
Tot de maatregelen die een sportverzorger/-masseur kan nemen behoren o.m. het tapen en bandageren, het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen, het uitvoeren van bijzondere rekkingsmethodes, het in kaart brengen van de status van de sporter (een soort dossier waarin gegevens over eerdere sportblessures, behandelingen en bijzonderheden) en alle maatregelen die voortvloeien uit het kader van de blessurepreventie. Massage is daar een onderdeel van.
Buiten een onderdeel van de blessurepreventie, waarbij massage krampen, en bijvoorbeeld partiële rupturen (gedeeltelijke spierscheuringen) tracht te voorkomen, behoedt de massage de sporter voor insluipende blessures veroorzaakt door overbelasting. In dit kader richt de massage zich op het herstelbevorderende effect ervan na een inspanning. Sportmassage is derhalve niet altijd één en dezelfde behandeling maar kent een indeling naar tijdstip en doel. Als algehele massage wordt sportmassage vaak toegepast op mensen die wellicht niet eens aan sport doen. Een zgn. sederende (ontspannende) massage ziet men gegeven door sportmasseurs in sauna's of beautyfarms. Het beoefenen van de massage in een eigen praktijkruimte of het ambulant geven van een massage maken dat de sportmassage zich van hobby tot beroep heeft verheven. Steeds meer sportverzorgers/-masseurs werken in sportscholen, fitnesscentra, hotels of verlenen diensten bij sportieve evenementen. Door het toenemend aantal sportbeoefenaren en de vraag naar langer en gezonder te leven ligt er nog een breed gebied onbetreden. Ook binnen de reguliere gezondheidszorg zou de sportverzorger/-masseur een preventieve bijdrage kunnen leveren. We denken hierbij aan de massage geven op het werk.
Massage zou arbeidsverzuim kunnen tegengaan en de werknemer weerstand bieden tegen klachten van het bewegingsapparaat. Door de ontspannende werking van de massage zou deze een compensatie kunnen bieden tegen arbeidsstress en 'burnout'.

Volgende pagina: Links