U bevindt zich hier: Startpagina // De NBSM

De NBSM

Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs,
opgericht 2001.

Kwaliteit
Kwaliteit staat hoog in het vaandel van de NBSM.
Om hier een kwaliteitszegel aan te geven verleent de NBSM een erkenning.

Belangenbehartiging
Cursisten die afstuderen komen in het praktijkveld terecht.
Nog steeds speelt de opleider een grote rol door bijvoorbeeld na- en bij scholingsactiviteiten. Buiten dit technische aanbod bestaat de behoefte om de
sportverzorging en -massage te promoten en de belangen van de sportverzorger en -masseurs te behartigen.
Dit is de taak van de NBSM. Deze voorziet in voorlichting en advisering. Vele sportverzorgers en - masseurs werken als vrijwilliger. De NBSM voorziet in een aanvullende ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
Voor de verzorgers en/of masseurs die beroepsmatig bezig zijn kan men eveneens terecht.
Een blad wordt aan de leden toegezonden met daarin nieuws, achtergronden en informatie.
Het grote voordeel van de NBSM is echter de inspraak die de sportverzorger -masseur heeft op het gehele vakgebied.
Via de NBSM vindt immers overleg plaats met het onderwijs (VOS) en de examenstichting (NESM).
Voor nog geen 40 euro per jaar is men verzekerd en lid van de NBSM. Door de steun van de NBSM en de unieke verzekering hebben sportverzorgers - masseurs die lid zijn een belangrijke meerwaarde.
De werkzaamheden van de NBSM betreffen:
• opkomen voor de belangen van een of meer van de leden, voor zover dit de
sportverzorging en -massage betreft,
• te zorgen, dat de belangen van de sportverzorgers en masseurs ter kennis
worden gebracht van openbare instanties,
• zich te laten vertegenwoordigen in organisaties, waarbij de belangen van de
sportverzorgers en -masseurs direct of indirect zijn betrokken,
• het promoten van het vakgebied sportverzorging en -massage,
• het uitgeven van een orgaan,
• het oprichten en in stand houden van districten,
• het beleggen van al of niet openbare vergaderingen.
• het erkennen van opleidingsinstituten

Aanbeveling:
Wij adviseren gediplomeerde sportverzorgers en - masseurs lid te worden van de NBSM om hun belangen te laten behartigen. Cursisten die de opleiding volgen doen er goed aan te informeren of wordt opgeleid voor een door de NBSM-erkend diploma.

Volgende pagina: Werkgebied